Kontakt z aresztowanym w niemieckim areszcie

Niemieckie areszty (Justizvollzugsanstalt- JVA) prowadzone są przez służby więzienne i często znajdują się w tych samych budynkach co więzienia.

 

Sędzia zarządzający areszt ustala sposób kontaktowania się zatrzymanego ze światem zewnętrznym.

 

W normalnej sytuacji możliwe są wizyty osób bliskich. Zasady tych wizyt różnią się znacznie w poszczególnych Landach Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto poszczególne zakłady mają inne godziny i zasady odwiedzin. Jeśli aresztowany i osoba odwiedzająca podczas odwiedzin posługują się językiem polskim, to prócz funkcjonariusza służby więziennej podczas odwiedzin obecny jest tłumacz. Tłumaczy on funkcjonariuszowi, czy podczas odwiedzin nie są przekazywane informacje dotyczące prowadzonego postępowania.

 

Co ważne, adwokat może w każdej chwili odwiedzić aresztowanego i porozmawiać z nim na osobności.

Możliwe są też wizyty notariuszy, którzy mogą sporządzić akt notarialny z udziałem osoby tymczasowo aresztowanej.

 

Zwykle osoba tymczasowo aresztowana może kontaktować się drogą pocztową. Poczta jest jednak kontrolowana i czytana przez służby więzienne. Jeśli poczta wychodząca lub przychodząca jest w języku innym niż niemiecki, to korespondencja taka jest  tłumaczona. Przedłuża to znacznie czas potrzebny na doręczenie korespondencji. Doświadczenie naszych niemieckich adwokatów pokazuje, że przesyłki listowe w języku polskim mogą być tłumaczone przez wiele tygodni.

 

Poczta od adwokata do osoby zatrzymanej objęta jest tajemnicą i nie jest otwierana. To samo dotyczy poczty z aresztu, jeśli zostanie ona przez zatrzymanego oznaczona i jeśli adresatem jest adwokat, który zgłosił swoje uczestnictwo w sprawie.