Narkotyki w Niemczech

W porównaniu do polskiego prawa, niemieckie prawo dotyczące narkotyków jest dość liberalne. Zwłaszcza ilość  traktowana jako przeznaczona na własny użytek jest wysoka w porównaniu z polskimi normami. W każdym Landzie Niemiec obowiązują inne ilości narkotyków, których posiadanie uznawane jest jako przeznaczone na własny użytek.

Aktualnie (początek roku 2013) toczy się polityczna dyskusja nad ustaleniem jednolitych ilości w całych Niemczech. Najczęściej pojawiającą się przy tym ilością jest 15 gram brutto marihuany. Taka ilość miałaby w całych Niemczech być traktowana jako przeznaczona na własny użytek i traktowana przez to bardziej ulgowo.

Również praktyka policji w kontakcie z osobami posiadającymi niewielkie ilości środków odurzających różni się w poszczególnych landach Niemiec.

 

Przestępstwa związane z handlem narkotykami w Niemczech, oraz inne przestępstwa związane z niedozwolonymi środkami odurzającymi wymienione w katalogu § 29 BtMG (BtMG-niemiecka ustawa o środkach odurzających) zagrożone są karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

 

Wwóz lub przemyt na teren Niemiec narkotyków w dużej ilości podlega karze co najmniej dwóch lat więzienia, § 30 BtMG.

Zgodnie z § 30a BtMG karze co najmniej pięciu lat więzienia podlega osoba która handluje lub wwozi na terytorium Republiki Federalnej Niemiec narkotyki w dużej ilości i działa przy tym w bandzie. Osoby zatrzymane posiadające znaczną ilość narkotyków są zwykle natychmiast tymczasowo aresztowane.

 

Duża ilość narkotyków w Niemczech (nicht geringe Menge) jest rozumiana jako ilość substancji odurzającej netto. W przypadku popularnej trawki, czyli marihuany zawartość tetrahydrokannabinolu (THC) powyżej 7,5 g netto oznacza dużą ilość.