Wykroczenia komunikacyjne w Niemczech

Nasza niemiecka kancelaria adwokacka w Berlinie oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących wykroczeń komunikacyjnych w Niemczech, obejmującą reprezentację osoby pokrzywdzonej bądź obwinionej.

Kancelaria zapewnia reprezentację na wszystkich etapach postępowania.

 

W sprawie wypadków komunikacyjnych współpracujemy z niemieckimi rzeczoznawcami, którzy dokonują wyceny szkód powstałych na pojeździe. Reprezentujemy naszych Klientów w relacjach z firmami ubezpieczeniowymi i dochodzimy należnych odszkodowań.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej dotyczącej wypadków komunikacyjnych.