Decyzja o aresztowaniu w Niemczech

Nakaz tymczasowego aresztowania w Niemczech może być wydany tylko przez sędziego. W postępowaniu dochodzeniowym jest to sędzia śledczy niemieckiego sądu karnego.


W nakazie aresztowania muszą znajdować się następujące informacje:

  • określenie zarzucanego czynu,
  • czas i miejsce popełnienia czynu,
  • najważniejsze okoliczności zarzucanego czynu,
  • przepisy których naruszenie się zarzuca,
  • podstawa do zastosowania tymczasowego aresztowania (ucieczka/ukrywanie się, niebezpieczeństwo ucieczki, niebezpieczeństwo mataczenia lub niebezpieczeństwo powtórnego dokonania czynu),
  • fakty, z których wynika uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i podstawa aresztowania, jeżeli nie jest przez to narażane bezpieczeństwo państwa.