Przedterminowe zwolnienie z niemieckiego więzienia

W określonych okolicznościach możliwe jest przedterminowe zwolnienie osoby, która odbywa wyrok pozbawienia wolności. Nasi adwokaci w każdej poszczególnej sprawie badają możliwość przedterminowego zwolnienia.

 

Szczególnie dla osób posiadających miejsce zamieszkania poza granicami Niemiec istnieje instytucja wcześniejszego zwolnienia z odbycia części kary. Reprezentujemy naszych Klientów w tych postępowaniach. Informujemy o tej możliwości już na etapie postępowania sądowego, jeszcze zanim dojdzie do skazania.