Więzienie w Niemczech

Wykonanie kary pozbawienia wolności w Niemczech odbywa się w zakładach karnych (Justizvollzugsanstalt JVA).

 

Rodzaj więzienia, sposób komunikacji ze światem zewnętrznym, przerwy w odbywaniu kary czy jakość życia zależą od poszczególnego zakładu.

Każdemu osadzonemu przysługuje na życzenie jednoosobowa cela. Wielu osadzonych jednak na to się nie decyduje.