Kary za przestępstwa w Niemczech

Wysokość grożących kar za pospolite przestępstwa jest w Niemczech niższa niż w Polsce. Pobicie czy kradzież są zwykle łagodniej karane niż w Polsce.

Przestępstwo oszustwa czy przestępstwa skarbowe podlegają za to surowszym karom niż za podobne przestępstwa w Polsce.

W Niemczech surowiej karane są również nowe formy przestępczości, jak przestępstwa dotyczące ochrony danych czy przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu.

 

Za lekkie pobicie grozi w Niemczech grzywna lub do pięciu lat więzienia, § 223 niemieckiego kodeksu karnego StGB.

Za pobicie niebezpieczne, § 224 grozi od 6 miesięcy do pięciu lat więzienia, a za pobicie ciężkie grozi od roku do 10 lat więzienia, § 226 StGB.

 

Zwykła kradzież zagrożona jest w Niemczech karą grzywny, lub karą więzienia do pięciu lat, § 242 StGB.

Kradzież z bronią, w grupie lub z włamaniem do mieszkania zagrożona jest karą od sześciu miesięcy do 10 lat więzienia, § 244.

 

Przestępstwo wzmuszenia czynności seksualnych zagrożone jest w Niemczech karą co najmniej roku pozbawienia wolności, a przestępstwo gwałtu co najmniej dwóch lat, § 177 StGB.

 

Bardzo interesujące są granice sankcji w przestępczości podatkowej, gdzie wysokość kary nie może być niższa niż określone granice w zależności od wysokości uszczuplenia podatkowego:

 

  • do 50.000 EUR przewidziana jest kara grzywny
  • od 100.000 EUR zalecana jest kara więzienia
  • powyżej 1.000.000 kara musi być wyższa niż 2 lata więzienia i tym samym nie podlega warunkowemu zawieszeniu.