Sąd karny w Niemczech

Niemiecki sędzia jest niezależny. Nikt nie może wywierać niedozwolonego wpływu na wyrok sadu. 

Niemiecki sąd karny zbiera dowody w sprawie z urzędu. Niemiecki sędzia nie zdaje się zatem jedynie na dowody przedstawione przez prokuratura albo obrońcę. Oznacza to, że sam sąd może z własnej inicjatywy przeprowadzać albo dopuszczać nowe dowody. Sąd może na przykład zdecydować się na obejrzenie miejsca przestępstwa lub wezwanie świadków i biegłych, o które nie wnosiła prokuratura ani adwokat.

 

Właściwość niemieckiego sądu karnego zależy od spodziewanej wysokości kary w danej sprawie.

  • Amtsgericht odpowiada polskiemu Sądowi Rejonowemu
  • Landgericht odpowiada polskiemu Sądowi Okręgowemu
  • Oberlandesgericht odpowiada polskiemu Sądowi Apelacyjnemu
  • Bundesgerichtshof (BGH) jest odpowiednikiem polskiego Sądu Najwyższego.