Honorarium adwokackie

Nasi adwokaci indywidualnie ustalają wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną w danej sprawie. Ważna jest dla nas przejrzystość kosztów i jasne ustalenie zasad współpracy.

 

Możliwa jest również reprezentacja Klientów jako obrońca z urzędu.

Zależy to przede wszystkim od rodzaju postępowania oraz od stanu w jakim postępowanie karne się akurat znajduje.

W przestępstwach wyższej wagi adwokat z urzędu jest powoływany obok adwokata z wyboru, aby zapewnić szubkość postępowania i uniemożliwić jego przewlekanie za pomocą ciągłych zmian obrońcy. W takich sytuacjach oskrażony może mieć obrońcę, którego sobie nie życzy. Nasi dwaj adwokaci mogą być obrońcami z urzędu i z wyboru jednocześnie, bądź obrońcami kilku osób oskarżonych/podejrzanych w tej samej sprawie.

 

Przyjmujemy zlecenia wyłącznie w sprawach karnych skarbowych, przestępstwach gospodarczych, przestępczości zorganizowanej, czy w sprawach wyjątkowo zawiłych. Nie prowadzimy spraw z zakresu tzw. przestępczości małej jak pobicia czy drobne kradzieże.