Polskojęzyczni adwokaci w Niemczech

W naszej niemieckiej kancelarii adwokackiej w Berlinie pracują adwokaci mówiący po polsku. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych z udziałem Polaków i znamy praktykę postępowania niemieckich organów ścigania w przypadkach gdy podejrzanymi są osoby pochodzące z Polski.

Nasza niemiecka kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w sprawach karnych. Nasi polskojęzyczni adwokaci w Berlinie są do dyspozycji i prowadzą postępowania karne na terenie całych Niemiec.

 

Przyjmujemy zlecenia wyłącznie w sprawach karnych skarbowych, przestępstwach gospodarczych, przestępczości zorganizowanej, czy w sprawach wyjątkowo zawiłych. Nie prowadzimy spraw z zakresu tzw. przestępczości małej jak pobicia czy drobne kradzieże.

 

Dzięki naszej znajomości języka polskiego możemy kontaktować się bezpośrednio z osobą zatrzymaną lub podejrzaną o przestępstwo. W tak ważnej sprawie jak postępowanie karne nie ma miejsca na nieporozumienia między uczestnikiem postępowania a adwokatem. Nasze usługi prawne wykraczają poza samo postępowanie karne i dotyczą też organizacji życia osoby nagle zatrzymanej, jak na przykład organizacja aktów notarialnych osoby przebywaącej w areszcie.

 

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Znana jest nam praktyka postępowania sądów, prokuratury i policji w przypadkach gdy osobą podejrzaną lub oskarżoną jest mieszkaniec Polski lub osoba posługująca się jedynie językiem polskim.

Niemiecka procedura karna z aspektami zagranicznymi jest często mało znana w praktyce krajowej. Nawet dla sądów i prokuratury niemieckiej sprawy z aspektem polskim są wyjątkiem od normalnego toku postępowania, szczególnie w sprawach gospodarczyk będących na granicy postępowań cywilnych.  Dlatego znajomość specyfiki międzynarodowej w postępowaniu karnym daje możliwość wykorzystania wszystkich praw przysługujących uczestnikom postępowania, w szczególności podejrzanemu lub oskarżonemu.

 

Prowadzimy czynności związane z obroną interesów oskarżonego w postępowaniu karnym w Niemczech. Reprezentujemy Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu prokuratorskim oraz sądowym.

Kancelaria oferuje ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych od postanowień niemieckich sądów. Udzielamy porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej w obu krajach oraz gwarantujemy profesjonalny udział w procesie na wszystkich etapach postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum